Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेलधुरा

अमरगढी–४, डडेल्धुरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेलधुरा

अमरगढी–४, डडेल्धुरा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेलधुरा

ठेगाना : अमरगढी–४, डडेल्धुरा

फोन नं : 096-420133, 096-420920

फ्याक्स : 096-420153

इमेल : daodadeldhura@moha.gov.np, daodadeldhura133@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100028128251533

Twitter : https://twitter.com/JDadeldhura

मातहतका कार्यालयहरु